REGULAMIN

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Uwaga! W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi. Opłata za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną do Państwa przesłane także mailowo.
Wpłaty zadatku można dokonać przelewem zwykłym lub przelewem online (za pośrednictwem Przelewy24).

Mają Państwo możliwość dokonania zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.
Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.

§ 2

Jedna doba hotelowa trwa od godziny 15.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 10.00 dnia następnego.

§ 3

Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych u właściciela. Skrócenie pobytu nie upoważnia do otrzymania zwrotu pieniędzy.

§ 4

Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza u właściciela do godziny 11.00 dnia, poprzedzającego dzień wyjazdu. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§ 5

Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 6

Osoby niezameldowane w ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie.

§ 7

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

§ 8

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

§ 9

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się u właściciela i po dokonaniu odbioru pokoju i zdaniu kluczy wymeldować się.
Odbioru pokoju oraz kluczy dokonuje pracownik obiektu.

§ 10

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 11

Obiekt pobiera Kaucje na poczet zniszczeń w wysokości 500 zł, ewentualnie można podać numer karty kredytowej jako zabezpieczenie, brak uiszczenia kaucji jest równoznaczny z brakiem zameldowania.

§ 12

Do każdego Domku i Pokoju  przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe.

§ 13

W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz.

§ 14

Na terenie Ośrodka grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisk może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz opłatę karną w wysokości 100 zł.

§ 15

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 16

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI
Zabrania się:
• stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
• używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,
• palenia tytoniu w pokojach,
• wysypywania zawartości popielniczki do kosza na śmieci,
• owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,
• używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
• pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

§ 17

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych artykułów tytoniowych oraz e papierosów. Kara za nie przestrzeganie to 200 zł.

§ 18

Dzieci mogą korzystać przebywać na terenie obiektu tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

§ 19

Nie dostosowanie się do regulaminu skutkuje nałożeniem grzywny lub wydaleniem z obiektu.

§ 20

Wszelkie objawy Agresji lub wulgarne odzywanie się do personelu obiektu lub innych gości będą skutkowały natychmiastowym usunięciem gościa z obiektu bez zwrotu uiszczonej należności za pobyt.

§ 21

Właścicielem obiektu jest:
Hekel-Podleska Invest, Wejdyki 35, 11-520 Ryn, NIP 845 199 79 91, Regon 388998526
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: biuro@domkiwsercumazur.pl lub telefonicznie: 500839550

Polityka prywatności strony domkiwsercumazur.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w obiekcie: Domki w Sercu Mazur, Wejdyki 35, 11-520 Ryn

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Hekel-Podleska Invest, Wejdyki 35, 11-520 Ryn, NIP 845 199 79 91, Regon 388998526

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

rezerwacja
telefon+48500 839 550
mapa